ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w partnerstwie z Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. realizują projekt „Z POWER-em w samozatrudnienie” na terenie subregionu tarnowskiego (powiaty brzeski, dąbrowski, tarnowski, m. Tarnów) dla osób biernych zawodowo i bezrobotnych w wieku 18-29 lat, które zostały dotknięte skutkami pandemii COVID-19 i utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby wieku 18-29 lat, zamieszkujące lub uczące się na obszarze subregionu tarnowskiego (powiaty: miasto Tarnów, tarnowski, brzeski, dąbrowski), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. (bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy).  Do projektu zakwalifikowanych zostanie 200 osób.

W ramach projektu oferujemy:

  • szkolenie i wsparcie eksperckie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej;
  • dotacje na założenie działalności gospodarczej w wysokości 23 050 zł;
  • finansowe wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy po założeniu działalności gospodarczej w kwocie 1300 zł netto/m-c;
  • stypendium szkoleniowe, materiały szkoleniowe, catering oraz zwrot kosztów dojazdu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:

Lider – Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego 
Partner – Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o. o.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dane kontaktowe dostępne na stronie projektu: www.zpoweremwsamozatrudnienie.pl

Dofinansowanie projektu z UE: 7 520 964,73 zł

Projekt realizowany jest w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.