Wznowiona działalność Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tarnowie

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 marca 2018 roku została wznowiona działalność Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tarnowie, który funkcjonuje w ramach Fundacji IWO – Doradztwo Obywatelskie z Nowego Sącza w porozumieniu z Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie. Podstawowym celem działania Ośrodka jest zapewnienie wsparcia w uzyskaniu bezpłatnej i profesjonalnej pomocy prawnej, psychologicznej oraz innych świadczeń osobom pokrzywdzonym przestępstwem, z zachowaniem dyskrecji w zakresie świadczonej pomocy. Ośrodek oferuje:

 • organizowanie i finansowanie pomocy prawnej udzielanej przez wykwalifikowanych prawników, w tym alternatywne metody rozwiązywania konfliktu,
 • pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną,
 • organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu,
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego lub nauki poza szkołą odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych,
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu,
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw w ramach przydzielonych już świadczeń,
 • pokrywanie kosztów zakupu żywności,
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, obuwia, bielizny, środków czystości i higieny osobistej,
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego,
 • finansowanie kosztów wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim nad którym sprawuje pieczę oraz uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje – podczas, którego udzielana będzie pomoc związana z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną,
 • finansowanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną świadkom i osobom im najbliższym, w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu.

TARNÓW UL. KRAKOWSKA 13/10, III piętro, tel. 519 820 707,
iwotarnow@gmail.com

Dyżury w ośrodku:

Poniedziałek 9:00 -16:00
Wtorek 9:00 -16:00
Środa 13:00 -20:00
Czwartek 10:00 -17:00
Piątek 9:00 -16:00
Sobota 9:00 – 13:00

DYŻUR TELEFONICZNY TARNÓW, TEL. 513 066 341

Poniedziałek 8:00-9:00 i 16:00-18:00
Wtorek 8:00-9:00 i 16:00-18:00
Środa 8:00-13:00
Czwartek 8:00-10:00 i 17:00-18:00
Piątek 8:00-9:00 i 16:00-18:00
Sobota 8:00-9:00 i 13:00-15:00

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.