Wzmocnienie potencjału KIS

Projekt „Wzmocnienie potencjału KIS” realizowany w ramach programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej”  na lata 2022-2025

Cel: Wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej poprzez:

  • rozwijanie potencjału w zakresie prowadzonej lub planowanej działalności m.in. związanej z zieloną transformacją lub mającą na celu poprawę efektywności energetycznej stosowanych rozwiązań przez zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, w tym środków transportu,
  • wdrożenie rozwiązań niezbędnych do osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska lub wyższego poziomu efektywności energetycznej,
  • informacja i promocja związana z modernizacją, w tym wydatki dotyczące: oznaczeń; bilbordów; tablic informacyjno-promocyjnych oraz utworzenia/rozbudowy istniejącej strony internetowej, przygotowania materiałów filmowych i zdjęciowych, organizacji spotkań informacyjnych w sieci internetowej, promocja w mediach społecznościowych.

Termin realizacji: 08.01.2024 – 07.07.2024