Wolontariat kompetencji szansą na rozwój naszej organizacji!

Wolontariat kompetencji szansą na rozwój naszej organizacji! projekt finansowany ze środków Narodowego  Instytutu Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030.

IDEĄ jest stworzenie i utrzymanie systemu wolontariatu opartego o doświadczenie i kompetencje minimum 20 wolontariuszy systematycznie angażujących się w  działania fundacji, celem jej szeroko pojętego rozwoju.

TERMIN REALIZACJI: 01.09.2023-31.08.2026

GRUPA DOCELOWA: 20  wolontariuszy (rocznie) mających wspomóc działania fundacji.

ZAKRES DZIAŁAŃ:

 1. Udział koordynatora w Szkole Dobrego Wolontariatu
  Ma na celu zdobywanie kompetencji  przez koordynatora wolontariatu
 2. Konstrukcja Planu Rozwoju Wolontariatu dla Fundacji
  Opracowanie wraz mentorem planu rozwoju wolontariatu w naszej organizacji.
 3. Stworzenie bazy wolontariuszy (20 wolontariuszy rocznie)
  Zachęcenie do udziału w projekcie 20 wolontariuszy angażujących się w działania Fundacji.
 4. Promocja organizowanego Centrum Wolontariatu przy Fundacji
  Informowanie  o prowadzonych działaniach, akcjach za pośrednictwem  mediów społecznościowych, strony www, i innych środków przekazu
 5. Tutoring
  Wsparcie tutora w zakresie zarządzania wolontariatem, dostosowanie celów, planu rozwoju wolontariatu do potrzeb i możliwości organizacji.
 6. Promocja wolontariatu-konkurs na logo
  Konkurs na logo tworzonego Centrum Wolontariatu, dla zwycięzcy przewidziana nagroda.
 7. Organizacja warsztatów-warsztaty dla wolontariuszy.
  Warsztaty dla wolontariuszy maja na celu wzmocnienie ich kompetencji .
 8. Przygotowanie i wdrożenie do Certyfikacji „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom”
  Udział w procesie certyfikacji, przygotowanie organizacji do spełnienia określonych standardów.
 9. Minigranty- finansowanie minigrantów dla wolontariuszy (15 minigrantów)
  Minigranty  są przeznaczone dla wolontariuszy współpracujących z organizacją na realizacje autorskich inicjatyw wolontariackich.
 10. Wizyta studyjna w organizacji w Polsce i za granicą
  Ma na celu zdobywanie inspiracji, wiedzy, wymiany doświadczeń. Wnioski zdobyte w trakcie trwania wizyt studyjnych pomogą  w utrzymaniu i podniesieniu jakości wolontariatu w organizacji oraz multiplikacji dobrych praktyk.
 11. Organizacja eventu- Międzynarodowego Dnia Wolontariatu
  Planuje się organizacje Międzynarodowego Dnia Wolontariatu, obchody te będą podziękowaniem dla wolontariuszy za ich zaangażowanie i współpracę.