Tarnowskie Kocha Polskę !

„Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”

Tarnowskie Kocha Polskę ! projekt realizowany w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na lata 2023-2024 pn. „Kocham Polskę!”

IDEĄ PROJEKTU jest szeroko pojęte kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży przez zaangażowanie w pozaszkolne formy edukacji i aktywny udział w konkursach oraz wzmocnienie wiedzy i kompetencji z zakresu bezpieczeństwa i obronności zg. z podstawą programową.

Termin realizacji: 01.09.2023 – 30.06.2024

Grupa docelowa: dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół subregionu tarnowskiego: powiat m.Tarnów, tarnowski, brzeski, dąbrowski), które w ramach grup/klas pod opieką nauczyciela przygotują prace konkursowe, a także uczestnicy Pikniku Historycznego

Formy wsparcia:
KONKURSY O CHARAKTERZE HISTORYCZNO-PATRIOTYCZNYM w 4 EDYCJACH, promujący polską tradycję dla dzieci i młodzieży:

I edycja konkursu pt. „Polak Mały” przeznaczony dla grup przedszkolnych. Temat: inscenizacja słowno-muzyczna nt. Polskich Symboli Narodowych.

II edycja konkursu pt. „Patriotyzm oczami dziecka” przeznaczony dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Temat: Bajka dot. wyobrażeń nt. patriotyzmu.

III edycja konkursu pt. „Współczesny patriotyzm” przeznaczony dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych. Temat: Reportaż / filmik nt. współcześnie rozumianego patriotyzmu.

IV edycja konkursu pt. „Gra o Polskę” dedykowany uczniom szkół ponadpodstawowych. Temat: gra komputerowa / planszowa / terenowa i in
8 SZKOLEŃ SURVIVALU dla zwycięzców w/w konkursów w każdej kategorii (łącznie 8 grup tj. ok. 180 osób) przeprowadzone przez wykwalikowaną kadrę z zakresu bezpieczeństwa i obronności w zakresie dostosowanych do wieku.
PIKNIK HISTORYCZNY W RAMACH COROCZNEGO DNIA HETMAŃSKIEGO podczas którego zorganizowane zostaną animacje edukacyjne, mini konkursy na stoiskach historycznych przedstawiających m.in. walki rycerskie, pokazy łucznicze itp., warsztaty rzemiosł, tańców i in. obrazujące życie przodków. Uczestnicy otrzymają upominki promujące symbole narodowe.