Tarnowiae Merenti

Tarnoviae Merenti to nagroda Rady Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego, która honoruje poczynania najwybitniejszych Tarnowian.


Laureat nagrody w roku 2006

Prof. dr hab. Franciszek Ziejka

Urodził się 3 października 1940 roku w Radłowie. Profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny badacz życia literackiego i kulturalnego, znakomity promotor kultury i języka polskiego za granicą. Polonista – Europejczyk, wykładowca uniwersytetów we Francji, założyciel lektoratu języka i kultury polskiej na uniwersytecie w Lizbonie. Był redaktorem naczelnym „Ruchu Literackiego”, jest członkiem Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności i PEN-Club. Dziekan Wydziału Filologicznego UJ (1990–93), prorektor UJ (1993–99), rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego (1999–2005), „Krakowianin Roku” – 2000. Jest laureatem wielu nagród. W roku 1994 otrzymał od premiera Republiki Francuskiej Palmes Academiques, a w 2000 r. tytuł Honorowy Obywatel Miasta Tarnowa.


Laureat nagrody w roku 2003

Mordechaj Dawid Palzur

Był szefem Sekcji Interesów Izraela w Polsce, a następnie pierwszym ambasadorem Izraela w Polsce powołanym w wyniku nawiązania 27 lutego 1990 roku normalnych stosunków dyplomatycznych między Polską a Izraelem. Ten urodzony w 1929 r. w Tarnowie zawodowy dyplomata przed objęciem kierownictwa placówki w Warszawie pełnił funkcję ambasadora Izraela w Meksyku.


Laureat nagrody w roku 2001

Jerzy Koźmiński

Rocznik 1953. Studiował na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Tam też pracował naukowo. W 1989 r. rozpoczął pracę w Urzędzie Rady Ministrów. W 1993 r. został sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Rok później prezydent Lech Wałęsa mianował go ambasadorem Polski w USA. W marcu 2000 r. gdy zakończył trwającą od roku 1994 misję, prezydent USA przysłał mu pożegnalny list, co dotąd w praktyce dyplomatycznej Waszyngtonu się nie zdarzyło. Pentagon przyznał mu, jako pierwszemu ambasadorowi, order za wyróżniającą służbę publiczną. Obecnie jest prezesem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w Warszawie.


Laureat nagrody w roku 2000

Ks. prof. zw. dr hab. Michał Kazimierz Heller

Urodził się 12 marca 1936 r. w Tarnowie. Wybitny filozof, teolog, fizyk, kosmolog. Pracownik Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego oraz Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od 1990 r. członek Papieskiej Akademii Nauk.