RUSZAMY Z NOWYM PROJEKTEM „TWOJA PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH!”

Projekt skierowany jest do osób powyżej 18 r.ż., zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • Pracowników zagrożonych zwolnieniem
 • Pracowników przewidzianych do zwolnienia
 • Osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika do 6 ciu m-cy wstecz
 • Osób odchodzących z rolnictwa.

OFERUJEMY:

 • Identyfikację indywidualnych potrzeb – przygotowanie i aktualizacja IPD (Indywidualnego Planu Działania)
 • Poradnictwo zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Wsparcie motywacyjne
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże zawodowe
 • Szkolenia oraz doradztwo przed założeniem działalności gospodarczej
 • Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja)
 • Doposażenie stanowiska pracy
 • Subsydiowane zatrudnienie
 • Wsparcie towarzyszące polegające na zapewnieniu opieki nad osobą wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub dziećmi.

ZAPRASZAMY: Biuro Projektu: Tarnów, ul. Krakowska 13, II piętrotel. 508 902 807e-mail: mzborowska@fundacjatarnowskiego.pl

Więcej informacji i dokumentację znajdziesz tutaj

Projekt realizowany przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytetu 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 6.6 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

#FunduszeEuropejskie#rozwójzawodowy#staże#szkolenia

Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.