Struktura

Fundator

Gmina Miasta Tarnowa (akt notarialny z dnia 15 stycznia 1996 r.)

Rada Fundacji

  1. Antani Barwacz – Przewodniczący Rady
  2. Elżbieta Zięba – Wiceprzewodnicząca Rady
  3. Anna Krakowska – Sekretarz Rady
  4. Piotr Dziża
  5. Jacek Kupiniak
  6. Danuta Misiaszek
  7. Ryszard Pagacz
  8. Tadeusz Szumlański
  9. Tomasz Antoni Żak
  10. Kazimierz Żurowski

(Członkowie Rady wybrani w dniu 29 grudnia 2016, 28 grudnia 2017 oraz 26 kwietnia 2018 na czteroletnią kadencję)

Zarząd Fundacji

Tomasz Kita (Prezes Zarządu), Rafał Bednarczyk (Członek Zarządu),  Agnieszka Rojek – Mazurkiewicz (Członek Zarządu)

Statut

Plik do pobrania – PDF