Struktura

Fundator

Gmina Miasta Tarnowa (akt notarialny z dnia 15 stycznia 1996 r.)

Rada Fundacji

  1. Antani Barwacz – Przewodniczący Rady
  2. Elżbieta Zięba – Wiceprzewodnicząca Rady
  3. Anna Krakowska – Sekretarz Rady
  4. Piotr Dziża
  5. Leszek Marek
  6. Danuta Misiaszek
  7. Daniel Mosio
  8. Ryszard Pagacz
  9. Tomasz Antoni Żak
  10. Kazimierz Żurowski

(Członkowie Rady wybrani w dniu 29 grudnia 2016 oraz 28 grudnia 2017 na czteroletnią kadencję)

Zarząd

Tomasz Kita (prezes), Grażyna Wiatr (członek zarządu), Piotr Filip (członek zarządu)

Statut

Plik do pobrania – PDF