Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego rozpoczyna realizację projektu „Od aktywności do zatrudnienia” współfinasowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, 8 Oś priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby po 30 roku życia, pozostające bez zatrudnienia i zamieszkałe na terenie subregionu tarnowskiego (powiaty: tarnowski, dąbrowski, brzeski, M. Tarnów).

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

  • Identyfikacja potrzeb Uczestnika projektu – opracowanie Indywidualnego Planu Działania.
  • Pośrednictwo pracy.
  • Poradnictwo zawodowe.
  • Wsparcie psychologiczne.
  • Staże zawodowewraz ze stypendium stażowym.
  • Szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym.
  • Zwrot kosztów dojazdu dla uczestników dojeżdżających na staże i szkolenia zawodowe.
  • Opieka nad osobami zależnymi.
  • Dodatek/refundacja wynagrodzenia opiekuna stażysty.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dane kontaktowe dostępne będą wkrótce.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego rozpoczyna realizację projektu „Od aktywności do zatrudnienia” współfinasowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, 8 Oś priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego. została wyłączona

Nie żyje Antoni Barwacz

Ze smutkiem informujemy, że w dniu 9 listopada 2020 r. zmarł Pan Antoni Barwacz – Przewodniczący Rady Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego.

Antoni Barwacz był Członkiem Rady Fundacji od 29 grudnia 2016 r., a od 15 stycznia 2018 r. jej Przewodniczącym.

Wierzył, że wiele rzeczy da się zrobić chociaż wielu było sceptycznych…
Potrafił nas motywować do działań i wiedział, że praca i dążenie do celu przyniesie sukces.

Msza Święta Pogrzebowa za spokój duszy śp. Antoniego Barwacza zostanie odprawiona w niedzielę 15 listopada 2020 r., o godz. 13.15 w Kościele Parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnowie, po której nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce spoczynku (ok. godz. 14.30) na Cmentarzu Parafialnym w Łukowej.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Nie żyje Antoni Barwacz została wyłączona

WAŻNA INFORMACJA

Kierując się bezpieczeństwem Uczestników Projektów oraz Pracowników Fundacji w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną w zachorowalności na COVID-19 w Polsce oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy o załatwianie w miarę możliwości spraw związanych z udziałem w projektach realizowanych przez Fundację w formie elektronicznej lub telefonicznie, a także o ograniczenie osobistych wizyt w siedzibach biur projektów na ul. Krakowskiej 13 i Wielkie Schody 3.

Przypominamy też, by oczekując na spotkanie z pracownikiem Fundacji, ze względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących.

Prosimy o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących zachowania ostrożności w kontaktach międzyludzkich.
Telefony kontaktowe:
Biuro ul. Wielkie Schody 3 /FHT i TCASZ/14 656 28 00; 510 964 917
Biuro ul. Krakowska IIp. /ZPZ/ 515 791 748; 513 066 421
Biuro ul. Krakowska IIp. /OWES/ 510 964 648
Biuro ul. Krakowska IIIp. /CWP/519 820 707

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania WAŻNA INFORMACJA została wyłączona