Zapytanie ofertowe nr 19M03ZO01.CWP – na dostawę bonów towarowych

Treść zapytania ofertowego

Wzór oferty

Informacja dotycząca zmian w zapytaniu ofertowym z dnia 08.03.2019r

Wynik postępowania:
Do realizacji dostawy bonów towarowych w ramach obu części zamówienia wybrano podmiot: SODEXO Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. Ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, którego oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego i uzyskała najwyższą ocenę, spośród wszystkich złożonych ofert.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe nr 19M03ZO01.CWP – na dostawę bonów towarowych została wyłączona

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich bliskich

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zgodnie z umową nr DFS-II-7211.212.2019 zawartą z Ministerstwem Sprawiedliwości uprzejmie informuje, że realizuje projekt Ministerstwa w zakresie udzielenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw i osobom im najbliższym ze środków Funduszu Sprawiedliwości, których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich bliskich została wyłączona

Zmiana adresu siedziby Biura Projektowego oraz Inkubatora Ekonomii Społecznej

Uprzejmie informujemy, iż od 1 grudnia 2018 r. zmienia się adres siedziby Biura Projektowego oraz Inkubatora Ekonomii Społecznej z dotychczasowego na :

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski

Ul. Krakowska 13 (II piętro)
33-100 Tarnów

Numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do nas dokumentach.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Zmiana adresu siedziby Biura Projektowego oraz Inkubatora Ekonomii Społecznej została wyłączona