Pomoc Ukrainie

Nawiązując do celów działalności Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego (której Fundatorem jest Gmina Miasta Tarnowa) – Fundacja tworzy fundusz pomocy dla obywateli Ukrainy, w szczególności kobiet i dzieci oraz osób starszych i rannych, którzy ucierpieli w wyniku działań wojennych.

Zebrane środki będą przeznaczone dla osób przebywających na terenie Tarnowa i regionu tarnowskiego na zakwaterowanie, wyżywienie, środki czystości, leki, zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży oraz wszystkie inne pilne potrzeby.

Darowizny mogą dokonywać osoby prywatne, instytucje oraz firmy.

Prosimy o wpłaty darowizn na poniższe rachunki bankowe:

Bank Pekao S.A. Nr rachunku IBAN:
PL 60 1240 5194 1111 0010 8647 3027, SWIFT PKOPPLPW
w złotych polskich – PLN

Bank Pekao S.A. Nr rachunku IBAN:
PL 05 1240 1910 1978 0011 1196 9899, SWIFT PKOPPLPW
w euro – EUR

Bank Pekao S.A. Nr rachunku IBAN:
PL 09 1240 1910 1787 0011 1197 0550, SWIFT PKOPPLPW
w dolarach amerykańskich – USD

Bank Pekao S.A. Nr rachunku
IBAN: PL 09 1240 1910 1797 0011 1199 5755, SWIFT PKOPPLPW
we frankach szwajcarskich – CHF

Bank Pekao S.A. Nr rachunku
IBAN: PL 39 1240 1910 1789 0011 1211 7350,  SWIFT PKOPPLPW
w GBP

W TYTULE PRZELEWU NALEŻY WPISAĆ: POMOC UKRAINIE.

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
33-100 Tarnów, ul. Wielkie Schody 3

Dziękujemy wszystkim, którzy nie pozostają obojętni na krzywdę drugiego człowieka.

W przypadku wpłaty darowizny prosimy o kontakt na mail biuro@fundacjatarnowskiego.pl i podanie swoich danych kontaktowych  – chcemy wysłać do Państwa sprawozdanie z wykorzystania Państwa darowizn.

Dodatkowe informacje można otrzymać pisząc na adres mailowy: biuro@fundacjatarnowskiego.pl (w temacie prosimy wpisać: Pomoc Ukrainie).

W przypadku konieczności spisania umowy celem dokonania darowizny prosimy również o kontakt mailowy.

Zaszufladkowano do kategorii aktualności, Pomoc Ukrainie | Możliwość komentowania Pomoc Ukrainie została wyłączona

Aidez l’Ukraine

En accord avec les objectifs de la Fondation Hetman Jan Tarnowski (Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego), dont le fondateur est la commune de la cité de Tarnów (Gmina Miasta Tarnowa), la Fondation constitue un fond d’aide pour les citoyens Ukrainiens, en particulier pour les femmes et les enfants, ainsi que pour les personnes âgées ou blessées, qui ont souffert à cause de la guerre.

Les fonds collectés seront destinés à l’accueil des personnes qui arriveront dans le territoire de la cité ou de la région de Tarnów:  restauration, produits pour l’hygiène personnelle, médicaments, cours d’intégration pour les enfants et les jeunes, ainsi que tous les besoins premiers.

Vous pouvez faire un don en tant que particulier ou professionnel.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii aktualności, Pomoc Ukrainie | Możliwość komentowania Aidez l’Ukraine została wyłączona

Helfen Sie der Ukraine

Sich auf die Tätigkeitsziele der Hetman Jan Tarnowski Stiftung beziehend (deren Stifter die Gemeinde Tarnow ist) – richtet die oben genannte Stiftung einen Hilfsfonds für die Ukrainischen Staatsbürger ein – besonders für Frauen, Kinder, ältere Menschen und Verletzte, die unter dem Krieg gelitten haben.

Die gesammelten Mittel werden für die Personen, die sich in Tarnow oder in der Region der Stadt aufgehalten haben, eingesetzt – für die Unterkunft, Verpflegung, Reinigungsmittel, Medikamente, integrative Aktivitätetn für Kinder und Jugendliche und alle anderen Bedürfnisse.

Die Spenden können von Privatpersonen, Institutionen oder Firmen gegeben werden.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii aktualności, Pomoc Ukrainie | Możliwość komentowania Helfen Sie der Ukraine została wyłączona

help Ukraine

Referring to the goals of the Foundation of Hetman Jan Tarnowski (whose founder is the Commune of the City of Tarnów) – the Foundation creates aid fund for Ukrainian citizens, in particular women and children, as well as the elderly and the injured as a result of hostilities.

Collected funds are intended for people staying in the city of Tarnów and in the Tarnów region. Funds will be used for accommodation, food, cleaning products, medicines, integration activities for children and adolescents, as well as any other urgent needs.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii aktualności, Pomoc Ukrainie | Możliwość komentowania help Ukraine została wyłączona

POMOC DLA OFIAR DZIAŁAŃ WOJENNYCH UCIEKAJĄCYCH Z UKRAINY

ofiary działań wojennych uciekające z Ukrainy, mogą liczyć na natychmiastowe i bezpłatne wsparcie  w naszym ośrodku dla Pokrzywdzonych Przestępstwem w Tarnowie  i Punktach lokalnych w Brzesku, Bochni i Dąbrowie Tarnowskiej

Przede wszystkim jest to pomoc prawna, psychologiczna i materialna (w tym tymczasowe zakwaterowanie, bony żywnościowe, obuwie, ubrania i pomoc tłumacza).

Pomoc jest realizowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Wszystkie osoby chcące skorzystać z pomocy naszego ośrodka poza godzinami dyżurów podanymi poniżej, prosimy o kontakt telefoniczny:  517 884 741

Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

33-100  Tarnów,  ul. Krakowska 13/10
Tel: 519 820 707

Poniedziałek  od 9:00 do 16:00;
Wtorek  od 9:00 do 16:00; 

Środa od 13:00 do 20:00;
Czwartek od godz. 10:00 do 17:00;
Piątek od godz. 9:00 do 16:00;
Sobota od godz. 8:00 do 13:00

Brzesko ul. Jana Pawła II 2,
32-800 Brzesko

Tel: 519 820 707

Środa od godz. 14:00 do 19:00;
Czwartek od godz. 14:00 do 19:00

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Bochni
Tel: 517 884 744

Poniedziałek od godz. 13:00 do 18:00;
Czwartek od godz. 8:00 do 13:00

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Dąbrowie Tarnowskiej
Tel: 517 884 743 

Wtorek od godz. 13:00 do 18:00;
Środa od godz. 8:00 do 13:00

Wykaz placówek świadczących pomoc w całej Polsce

Polsce: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

Zachęcamy też do kontaktu z całodobową Linią Pomocy Pokrzywdzonym +48 222 309 900. Infolinia jest dostępna całodobowo, w tym w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

ДОПОМОГА ЖЕРТВАМ ВІЙНИ ЯКІ BТІКАЮТЬ З УКРАЇНИ       

ласкаво повідомляємо, що всі постраждалі від злочинів, у тому числі постраждалі від війни, які втікають з України, можуть розраховувати на негайну та безкоштовну підтримку у нашому Центрі Жертв Злочинів у Тарнові (Tarnów) та місцевих пунктах у Бжесько, (Brzesko)  Бохня (Bochnia)  та Домброва Тарновська (Dąbrowa Tarnowska).

Перш за все, це юридична, психологічна та матеріальна допомога (зокрема тимчасове проживання, талони на харчування, взуття, одяг та допомога перекладача).

Допомога надається за рахунок коштів Фонду Юстиції, яким розпоряджається Міністр Юстиції.

Усі особи, які бажають користати з допомоги Центру в неробочий час, будь ласка, зв’яжіться з нами за телефоном: 517 884 741

Районний Центр Допомоги Потерпілим Від Особистих Злочинів

33-100 Тарнув, вул. Краківська 13/10

Тел: 519 820 707

понеділок з 9:00 до 16:00;
вівторок з 9:00 до 16:00;
середа з 13:00 до 20:00;
четвер з 10:00 до 17:00;
П’ятниця з 9:00 до 16:00;
Субота з 8:00 до 13:00

Бжеско вул. Jana Pawła II 2,
32-800 Бжесько

Тел: 519 820 707

Середа з  14:00 до 19:00
четвер з 14:00 до 19:00

Місцевий Центр Допомоги Потерпілим у Бохні

Тел: 517 884 744

понеділок з  13:00 до 18:00
четвер з  8:00 до 13:00

Місцевий Центр Допомоги Жертвам у Домбровій Тарновській

Тел: 517 884 743

вівторок з  13:00 до 18:00
Середа з  8:00 до 13:00

Список центрів, які надають допомогу по всій Польщі: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

Також рекомендуємо звертатися до цілодобової лінії допомоги потерпілим +48 222 309 900. Лінія довіри доступна цілодобово, 7 днів на тиждень, включаючи англійську, російську та українську мови.

Zaszufladkowano do kategorii aktualności, Pomoc Ukrainie | Możliwość komentowania POMOC DLA OFIAR DZIAŁAŃ WOJENNYCH UCIEKAJĄCYCH Z UKRAINY została wyłączona