Komunikat w sprawie KORONAWIRUSA

Kierując się bezpieczeństwem Uczestników Projektów oraz Pracowników Fundacji w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną w zachorowalności na COVID-19 w Polsce oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy o załatwianie w miarę możliwości spraw związanych z udziałem w projektach realizowanych przez Fundację w formie elektronicznej lub telefonicznie, a także o ograniczenie osobistych wizyt w siedzibach biur projektów na ul. Krakowskiej 13 i Wielkie Schody 3.

Przypominamy też, by oczekując na spotkanie z pracownikiem Fundacji,  ze względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących.

Prosimy o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących zachowania ostrożności w kontaktach międzyludzkich.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Komunikat w sprawie KORONAWIRUSA została wyłączona

Ważna informacja

W związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo społeczeństwa, podjęto decyzję o ograniczeniu wizyt w biurach Projektów.
Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Ważna informacja została wyłączona

Rok od wznowienia działalności Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem

W związku z upływem roku od wznowienia działalności Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego, finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, przedstawiamy Państwu efekty naszych działań, jakie podjęliśmy w 2019 roku, otóż:

 • 356 osób skorzystało z bezpłatnych porad prawnych w ramach 1320 godzin – nasi specjaliści pomagali w opracowaniu wniosków, pozwów, zawiadomień i innych pism procesowych, ponadto rozwiązując konflikty prowadzili mediacje pomiędzy zwaśnionymi stronami,
 • 214 rodzin uzyskało nieodpłatną pomoc psychologiczną, terapeutyczną i psychiatryczną w czasie 1624 godzin spotkań i konsultacji,
 • trzem osobom, ofiarom wypadków drogowych pokryliśmy koszty rehabilitacji zleconej przez lekarzy w trakcie procesu leczenia, co przyczyniło się do poprawy stanu zdrowia pokrzywdzonych,
 • 22 rodzinom sfinansowaliśmy wydatki związane z opieką nad dziećmi
  w żłobkach oraz kształceniem dzieci w przedszkolach i szkołach publicznych,
 • osiem osób skorzystało z możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursach i szkoleniach, w wymiarze 335 godzin sfinansowanych przez naszą Fundację – dzięki tej formie wsparcia pokrzywdzeni pozyskali wiedzę i nowe umiejętności, jednocześnie otrzymali stosowne certyfikaty i świadectwa,
 • dofinansowaliśmy 58 rodzinom do czynszów i rachunków za wodę, energię elektryczną, gazu, wywozu nieczystości oraz pokryliśmy koszty zakupu węgla na opał,
 • 99 rodzin otrzymało od nas wsparcie w postaci bonów żywnościowych,
 • 108 rodzin otrzymało bony na zakup odzieży, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 • 17 dzieci z rodzin doświadczających skutków przestępstwa, miało możliwość wyjazdu na kolonie letnie, obozy sportowe i językowe, których koszty pokryło Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych naszej Fundacji.

Jak widać, nasza praca przynosi realne efekty i wpływa na poprawę sytuacji osób doświadczających skutków pokrzywdzenia przestępstwem. Niesiona przez nas pomoc potrzebującym, spotyka się z ich wdzięcznością, czasami także i łzami wzruszenia, co utwierdza nas w tym, że to co robimy ma sens i daje nam siłę do dalszego pomagania.

Zachęcamy do przekazywania informacji o możliwościach uzyskania wsparcia osobom, które są w trudnej sytuacji w skutek doznanych przestępstw.

Zadzwoń, zapytaj, przyjdź. To naprawdę nic Cię nie kosztuje, a możesz uzyskać u nas rzeczywiste wsparcie.

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem w Tarnowie
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, ul. Krakowska 13 (III piętro)
osoba pierwszego kontaktu (dyżur osobisty) tel. 519 820 707, tel. całodobowy 517 884 741

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Rok od wznowienia działalności Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem została wyłączona