Obchody Dnia Seniora

4  Października 2019 r w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Tarnowie odbyły się uroczyste obchody Dnia Seniora którego Fundacja im Hetmana Jana Tarnowskiego była współorganizatorem.

Środki przekazane na ten cel przez naszą fundację pochodziły z Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które Fundacja każdego roku  pozyskuje na realizację projektu „ Centrum wolontariatu 60+”. 

W uroczystych obchodach bardzo licznie uczestniczyli seniorzy z Tarnowa i okolic.

Seniorzy mieli okazję posłuchać koncertu zespołu „Uwaga na Jeże” a po koncercie odbył się „ Złoty Bal”  czyli dyskoteka z wodzirejem. Podczas uroczystości nie zabrakło również poczęstunku dla Seniorów.

Bardzo ważnym akcentem dla Fundacji było otrzymanie dyplomu Tarnowskiej Rady Seniorów, za działalność na rzecz seniorów tj:

  • za realizację zadań polityki senioralnej w mieście,
  • za wdrażanie dobrych praktyk, życzliwość i empatię

wraz z podziękowaniem za dążenie do wspólnych celów uznających etos i wartości wieku senioralnego.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Obchody Dnia Seniora została wyłączona

XXXIV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Tarnowie

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach, które będą w Tarnowie w dniach 13-20.10.2018.

Wstęp wolny, zaprasza Klub Inteligencji katolickiej w Tarnowie

Informacje o wydarzeniu:

http://www.tarnow.kik.opoka.org.pl/images/TKCh/XXXIVTKCh/Afisz-XXXIV_3.pdf
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania XXXIV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Tarnowie została wyłączona

Pół roku od wznowienia działalności Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem

Właśnie minęło pół roku od wznowienia działalności Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Podsumowując efekty naszych dotychczasowych działań:

– 171 osób skorzystało z bezpłatnych porad prawnych w ramach 466,5godzin. Nasi specjaliści pomagali w opracowaniu wniosków, pozwów, zawiadomień i innych pism procesowych ,

– 83 rodziny uzyskały pomoc psychologiczną, terapeutyczną i psychiatryczną w ramach 625 godzin nieodpłatnych porad,

– Pomogliśmy rodzinom w pokryciu wydatków związanych z opieką nad dziećmi
w żłobkach oraz kształceniem dzieci w przedszkolach i szkołach publicznych,

– Kilka osób skorzystało z możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursach i szkoleniach,

– Dofinansowaliśmy koszty czynszów i rachunków za wodę energię elektryczną, gaz, wywóz nieczystości oraz koszty zakupu węgla na opał,

– 39 rodzin otrzymało od nas wsparcie w postaci bonów żywnościowych,

– 44 rodziny otrzymały bony na zakup odzieży, środków czystości higieny osobistej,

– 14 dzieci z rodzin doświadczających przestępstwa miało możliwość wyjazdu na kolonie letnie, obozy sportowe i językowe ,

Cieszymy się, że nasza praca przynosi realne efekty i wpływa na poprawę sytuacji osób doświadczających negatywnych konsekwencji pokrzywdzenia przestępstwem.

Zachęcamy do przekazywania informacji o możliwościach uzyskania wsparcia osobom, które są w trudnej sytuacji w skutek doznanych przestępstw.

Zadzwoń, zapytaj, przyjdź.

To naprawdę nic Cię nie kosztuje, a możesz uzyskać u nas rzeczywiste wsparcie.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Pół roku od wznowienia działalności Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem została wyłączona