Dzień Hetmański w Tarnowie

22 września, godz. 9:00 – 20:00

530. rocznica urodzin Hetmana Jana Tarnowskiego
460. rocznica wydania dzieła „Rada sprawy wojennej”

Link do programu:

http://www.kultura.tarnow.pl/wydarzenie/dzien-hetmanski-w-tarnowie/

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Dzień Hetmański w Tarnowie została wyłączona

Twoja szansa na przedsiębiorczość

Informujemy, że rozpoczynamy realizację projektu „TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie subregionu tarnowskiego poprzez udzielenie 580 dotacji na założenie nowych i trwałych mikro przedsiębiorstw w okresie do końca 31.03.2021.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące lub uczące się na obszarze subregionu tarnowskiego (powiaty: miasto Tarnów, tarnowski, brzeski, dąbrowski), które pozostają bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w CEIDG/KRS/prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, które należą do co najmniej 1 z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • kobiety.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Twoja szansa na przedsiębiorczość została wyłączona

Centrum wolontariatu 60+

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego rozpoczęła realizację V edycji projektu „Centrum Wolontariatu 60+”. Projekt realizowany jest w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020 współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt w całości skierowany jest i tworzony przez Seniorów, którzy ukończyli 60 rok życia.

Ideą główną jest aktywizacja osób starszych poprzez inicjowanie i pobudzanie do działania, z jednej strony przez osoby aktywne, które dysponują wolnym czasem i chęcią pomocy innym a z drugiej osobami, które z różnych względów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Centrum wolontariatu 60+ została wyłączona