Nowe władze Fundacji

W dniu 18 marca 2021r. Członkowie Rady Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego wybrali ze swojego grona nowe władze Rady:

Przewodniczący Rady  – Grzegorz Światłowski
Wiceprzewodniczący Rady – Kazimierz Żurowski
Sekretarz Rady – Grażyna Barwacz

Zarząd Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego działa w nowym składzie:
Prezes Zarządu – Tomasz Kita
Członek Zarządu – Agnieszka Rojek Mazurkiewicz
Członek Zarządu – Anna Oćwieja

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Nowe władze Fundacji została wyłączona

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W tym roku Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbywać się będzie od 21 do 28 lutego. Każdy zainteresowany będzie mógł w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną oraz psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju.        

 Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informuje, że dyżury w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tarnowie (ul. Krakowska 13 – III piętro) będą realizowane w następujących dniach o godzinach:

poniedziałek 9,00 – 16,00
wtorek 9,00 – 16,00
środa 13,00 – 20,00
czwartek 10,00 – 17,00
piątek 9,00 – 16,00

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny: 519 820 707 lub 517 884 741

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem została wyłączona

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w partnerstwie z Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. realizują projekt „Z POWER-em w samozatrudnienie” na terenie subregionu tarnowskiego (powiaty brzeski, dąbrowski, tarnowski, m. Tarnów) dla osób biernych zawodowo i bezrobotnych w wieku 18-29 lat, które zostały dotknięte skutkami pandemii COVID-19 i utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby wieku 18-29 lat, zamieszkujące lub uczące się na obszarze subregionu tarnowskiego (powiaty: miasto Tarnów, tarnowski, brzeski, dąbrowski), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. (bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy).  Do projektu zakwalifikowanych zostanie 200 osób.

W ramach projektu oferujemy:

  • szkolenie i wsparcie eksperckie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej;
  • dotacje na założenie działalności gospodarczej w wysokości 23 050 zł;
  • finansowe wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy po założeniu działalności gospodarczej w kwocie 1300 zł netto/m-c;
  • stypendium szkoleniowe, materiały szkoleniowe, catering oraz zwrot kosztów dojazdu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:

Lider – Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego 
Partner – Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o. o.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dane kontaktowe dostępne na stronie projektu: www.zpoweremwsamozatrudnienie.pl

Dofinansowanie projektu z UE: 7 520 964,73 zł

Projekt realizowany jest w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE! została wyłączona