ASOS 2014-2020

Do Centrum Wolontariatu 60+ przyjęto 157 osób, w tym 32 Wolontariuszy i 125 Podopiecznych. Liczba chętnych chcących wziąć udział w projekcie przewyższyła liczbę miejsc w projekcie. W założeniach było 25 Wolontariuszy i 60 Podopiecznych.
W dniach: 23.04; 24.04; 26.04 2019r. zostało przeprowadzone szkolenie dla Wolontariuszy z zakresu pierwszej pomocy, usług asystenckich, opiekuńczych i wolontariatu.
W dniu 6.05.2019r. odbędzie się pierwsza Samopomocowa Grupa Wsparcia dla seniorów z Projektu Centrum Wolontariatu 60+. Grupy będą się spotykały raz w miesiącu. W ramach Grup Wsparcia Uczestnicy Projektu będą mieli okazję do spotkania się oraz do dzielenia się doświadczeniami w pokonywaniu problemów, dzielenia się wsparciem emocjonalnym, zwalczaniem bezradności wobec problemów, własnej choroby, trudnej sytuacji życiowej itp. Dodatkowo zajęcia będą miały na celu budowanie siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników, wymianę użytecznych informacji. Grupy Wsparcia dla osób samotnych, niesamodzielnych, wycofanych to idealna forma terapii. Dodatkowo Grupy Wsparcia będą okazją do świętowania imienin uczestników z danego miesiąca.

Zaszufladkowano do kategorii ASOS, Bez kategorii | Możliwość komentowania ASOS 2014-2020 została wyłączona

Dzień Hetmański

Dzień Hetmański w Tarnowie to cykliczne przedsięwzięcie organizowane z inicjatywa Rady Osiedla Nr 1 „Starówka” oraz Rady Osiedla Nr 4 „Grabówka” mające na celu upamiętnienie najwybitniejszej postaci w historii miasta Tarnowa Jana Amora Tarnowskiego – Hetmana Wielkiego Koronnego, Kasztelana Krakowskiego. Przedsięwzięcie zorganizowane po raz pierwszy w roku 2018 z okazji 530. rocznicy urodzin Hetmana Jan Tarnowskiego oraz 460. rocznicy wydania wybitnego dzieła  autorstwa Jana Tarnowskiego „ Rada sprawy wojennej”. Ubiegłoroczne uroczystości zaowocowały odsłonięciem popiersia Jan Tarnowskiego i muralu wg. grafiki Wojciecha Gersona.

Celem organizacji Dni Hetmańskich w Tarnowie jest popularyzacje wśród mieszkańców Tarnowa i regionu postaci wybitnego hetmana, przedstawienia jego zasług dla Rzeczypospolitej oraz naszego miasta, godne upamiętnienie wybitnego męża stanu epoki renesansu oraz integracja środowisk tj. szkół oraz stowarzyszeń będących partnerami w realizacji tej szlachetnej idei.

Plakat PDF
Regulamin

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Dzień Hetmański została wyłączona

Centrum wolontariatu 60+

W marcu bieżącego roku Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego rozpoczęła realizację VI edycji projektu „Centrum Wolontariatu 60+”. Projekt realizowany jest w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020 współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Projekt w całości skierowany jest i tworzony  przez Seniorów, którzy ukończyli 60 rok życia.

Ideą główną jest aktywizacja osób starszych poprzez inicjowanie i pobudzanie do działania, z jednej strony przez osoby aktywne, które dysponują wolnym czasem i  chęcią pomocy innym a z drugiej osobami, które z różnych względów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii ASOS, Bez kategorii | Możliwość komentowania Centrum wolontariatu 60+ została wyłączona