ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w partnerstwie z Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. realizują projekt „Z POWER-em w samozatrudnienie” na terenie subregionu tarnowskiego (powiaty brzeski, dąbrowski, tarnowski, m. Tarnów) dla osób biernych zawodowo i bezrobotnych w wieku 18-29 lat, które zostały dotknięte skutkami pandemii COVID-19 i utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby wieku 18-29 lat, zamieszkujące lub uczące się na obszarze subregionu tarnowskiego (powiaty: miasto Tarnów, tarnowski, brzeski, dąbrowski), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. (bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy).  Do projektu zakwalifikowanych zostanie 200 osób.

W ramach projektu oferujemy:

 • szkolenie i wsparcie eksperckie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • dotacje na założenie działalności gospodarczej w wysokości 23 050 zł;
 • finansowe wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy po założeniu działalności gospodarczej w kwocie 1300 zł netto/m-c;
 • stypendium szkoleniowe, materiały szkoleniowe, catering oraz zwrot kosztów dojazdu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:

Lider – Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego 
Partner – Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o. o.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dane kontaktowe dostępne na stronie projektu: www.zpoweremwsamozatrudnienie.pl

Dofinansowanie projektu z UE: 7 520 964,73 zł

Projekt realizowany jest w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE! została wyłączona

Nowy skład Rady Fundacji

Rada Miejska w Tarnowie Uchwałą nr XLV/395/2021 z dnia 28.01.2021r. wybrała na czteroletnią kadencję nowych członków Rady Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego.

  Skład Rady:

 1. Grażyna Barwacz,
 2. Mirosław Biedroń,
 3. Agnieszka Danielewicz,
 4. Piotr Górnikiewicz,
 5. Zbigniew Kajpus,
 6. Kinga Klepacka,
 7. Jacek Kupiniak,
 8. Tadeusz Szumlański,
 9. Grzegorz Światłowski,
 10. Kazimierz Żurowski.
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Nowy skład Rady Fundacji została wyłączona

Wyniki zapytania ofertowego nr 21M01ZO01.CWP

Do realizacji dostawy bonów towarowych w ramach obu części zamówienia wybrano podmiot: SODEXO Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. Ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, którego oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego i uzyskała najwyższą ocenę, spośród wszystkich złożonych ofert.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Wyniki zapytania ofertowego nr 21M01ZO01.CWP została wyłączona