NOWE PUBLIKACJE POŚWIĘCONE WYBITNYM TARNOWIANOM

Jan Amor Tarnowski – kasztelan krakowski i hetman wielki koronny / Krzysztof Moskal. Tarnów 2021

Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie

Współwydawca: Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego

Współfinansowano z budżetu Miasta Tarnowa w ramach zadania wskazanego przez Radę Osiedla Nr 1 „Starówka” w Tarnowie

Z okładki:
Książka Jan Amor Tarnowski, kasztelan krakowski i hetman wielki koronny to opowieść biograficzna o najsłynniejszym z małopolskich Leliwitów. Chciałem w niej przybliżyć czytelnikom tę jedną z najwybitniejszych postaci polskiego Złotego Wieku, ukazać w chronologicznej kolejności ważniejsze wydarzenia jego życia ze sfer: militarnej, politycznej, gospodarczej, kulturalnej, religijnej i rodzinnej z podkreśleniem jego aktywności związanej z Tarnowem i dobrami tarnowskimi. Nie jest to panegiryk czy książka mająca budować legendę ani tym bardziej ją podważać. Moim zamiarem było przedstawienie w sposób rzetelny dziejów życia Jana Amora Tarnowskiego z jego blaskami, cieniami i półcieniami wystrzegając się przy tym klasycznego błędu ahistoryzmu, czyli interpretacji przeszłego zdarzenia przez pryzmat dzisiejszej wiedzy. Zarysowane zostało też tło historyczne epoki i najważniejsze wydarzenia, w których Leliwita brał udział lub które rzucają światło na jego poczynania. Starałem się poświęcić tyle samo uwagi wszystkim okresom jego życia, nie tylko temu, w którym odnosił największe sukcesy na polach bitew.

Krzysztof Moskal – doktor teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 2000 – 2009 wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie i redaktor Wydawnictwa Diecezji Tarnowskiej „Biblos”. Pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie, publicysta historyczny, niezależny ekspert do spraw dziedzictwa kulturowego, przewodnik turystyczny, wiceprezes Stowarzyszenia „Zamek Tarnowski”. Autor publikacji dotyczących Tarnowa i regionu, m.in. In castro nostro tarnoviensi. Zamek tarnowski jako rezydencja, warownia i centrum administracyjno-gospodarcze dóbr Tarnowskich, Tarnów 2001 i 2004; Zamki w dziejach Polski i Słowacji. Między Wisłą a Hornadem, Nowy Sącz 2003-2005; Leliwici z Melsztyna i ich zamki, Nowy Sącz 2007; Grody i zamki nad Dunajcem i Popradem, Nowy Sącz 2011; Tarnowskimi śladami Romana Brandstaettera. Przewodnik sentymentalny, Tarnów 2012; Kalendarium dziejów sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Odporyszowie, Żabno 2013; Dąbrowa Tarnowska. Kronika miasta i gminy, Dąbrowa Tarnowska 2015; Kronika Tarnowa, Tarnów 2015; Panie na Tarnowie, Tarnów 2021.

Witold Rogoyski – powstaniec, ziemianin i burmistrz / Marek Smoła. Tarnów, 2021

Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie

Współwydawca: Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego

Współfinansowano z budżetu Miasta Tarnowa w ramach zadania wskazanego przez Radę Osiedla     Nr 1 „Starówka” w Tarnowie

Z okładki:
O Witoldzie Rogoyskim napisano stosunkowo dużo. Wydawać się może, że wszystko co ważne dla poznania jego życiorysu i określenia roli, jaką odegrał w dziejach Tarnowa, zostało już powiedziane. Po co więc sięgać po raz kolejny po temat, którego już szerzej rozwinąć się nie da? Okazuje się jednak, że postać tego najdłużej urzędującego włodarza Tarnowa warta jest ponownego ukazania. Spojrzenie na nią dzisiaj, w początkach XXI wieku, na kilka lat przed jubileuszem 700-lecia lokacji miasta Tarnowa, niech będzie przy okazji próbą oceny nie tylko jego wielkich – w swoim czasie – dokonań, ale też podkreślenia skali rozwoju grodu nad Białą, który na przełomie wieku XIX i XX zajmował trzecią pozycję wśród wszystkich galicyjskich miast. Niniejsza praca wykorzystuje wszystko, co do tej pory o Rogoyskim napisano, ale też sięga po materiały nowe, dotąd historykom nieznane […]. Wyłuskuje wreszcie ważne informacje z materiałów analizowanych już w kontekście biogramu burmistrza Rogoyskiego. Na kilka jednak zagadnień rzuca zupełnie nowe światło, zmuszając być może do weryfikacji informacji zapisanych w jego oficjalnych biogramach. […]

Marek Smoła – studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1993). W 2010 roku uzyskał stopień doktora nauk historycznych na UKSW w Warszawie. Nauczyciel w Szkole Podstawowej we Wróblowicach (1993–1996) i w IV Liceum w Tarnowie (od 1994). W latach 2000 –2007 wicedyrektor, zaś w latach 2007–2017 dyrektor tegoż liceum. Wykładowca w PWSZ w Tarnowie. Badacz dziejów lokalnych Tarnowa i Mościc. Autor artykułów i książek, napisał m.in.: IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Anioła w Tarnowie. 1945–2005. Szkoła i ludzie. Zarys monograficzny (Tarnów 2005), 75 lat filatelistyki w Tarnowie (Tarnów 2010), Mościce. Kościół i ludzie. Dzieje parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (Tarnów 2011), Fabryka. Dokument dziejów (Tarnów 2012), Zdzisław Łysoń (1918–2009) – chemik, społecznik, patriota (Tarnów 2014), Siedemnastka – szkoła pod lasem. Siedemdziesiąt lat tradycji Szkoły Podstawowej nr 17 w Tarnowie (Tarnów 2016), Dzieje parafii św. Wawrzyńca w Nowym Sączu – Biegonicach. Środowisko – kościół – życie religijne (Tarnów 2019), Nasze Liceum w Mościcach. 75 Lat IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tarnowie (Tarnów 2021), Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krynicy-Zdroju (Tarnów 2021).

Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.