Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do Tarnowskiego Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej.

TARNOWSKIE CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do Tarnowskiego Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej.

Wsparcie w TCA znajdą wszyscy zainteresowani bez względu na płeć, pochodzenie, wyznanie, stopień niepełnosprawności. W Centrum znajdą pomoc:

  • mieszkańcy Tarnowa – osoby wykluczone, długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne,
  • osoby młode poszukujące pracy,
  • osoby znajdujące się pod opieką MOPS Tarnów,
  • osoby pokrzywdzone przestępstwem,
  • pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy lub osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
  • osoby opiekujące się osobami zależnymi,
  • rodziny w/w grup.

W Centrum, precyzyjną i rzetelną informację, na temat możliwości wsparcia jakie oferują instytucje działające na terenie Miasta Tarnowa, będą mogli otrzymać potencjalni Uczestnicy Projektów oraz instytucje chcące dotrzeć ze swoją ofertą do jak najszerszego grona odbiorców.

Biuro Tarnowskiego Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w odrestaurowanej kamienicy przy ul. Wielkie Schody 3 w Tarnowie.

Kontakt:

tel. 510 964 917   lub    (14) 627 28 71

e-mail: a.ocwieja@fundacjatarnowskiego.pl

Kierując się bezpieczeństwem Petentów oraz Pracowników Fundacji prosimy o wcześniejsze umawianie wizyt lub jeżeli to możliwe kontakt w formie elektronicznej lub telefonicznie.

Usługi w ramach Centrum będą dostępne bezpłatnie