Działania w okresie 1996-2004

W pierwszych latach działalności Fundacji skoncentrowano się głównie na realizacji celów związanych z popieraniem rozwoju kulturalnego oraz wsparcia idei powstania w Tarnowie uczelni wyższej. Podjęto także działania na rzecz wsparcia młodzieży w postaci stypendiów, które były finansowane z puli środków otrzymywanych na ten cel z Gminy Miasta Tarnowa.

Fundacja w tym okresie współpracowała przede wszystkim z tarnowskim instytucjami kulturalnymi oraz powstałą Państwową Wyższą Szkołą Zawodową. Staraniem fundacji ukazywały się publikacje dotyczące Tarnowa i Patrona Fundacji. Organizowana kursy dla uczniów tarnowskich szkół oraz współorganizowane różne przedsięwzięcia naukowe, kulturalne, sportowe i oświatowe.

Przychody Fundacji w latach 1996-2004 (8 lat) wyniosły blisko 585 000,00 zł i pochodziły głównie z odpłatnej działalności statutowej, gospodarowania na majątku Fundacji oraz z dotacji od tarnowskich podmiotów i instytucji oraz ze sprzedaży cegiełek, koszulek, wydawnictw i pocztówek.