Centrum wolontariatu 60+

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego serdecznie zaprasza do IV edycji projektu: „Centrum wolontariatu 60+”.

Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn powyżej 60 roku życia, w tym do:

  • Wolontariuszy – aktywnych seniorów, którzy dobrowolnie wyrażą chęć niesienia pomocy osobom potrzebującym (mniej aktywnym seniorom).
  • Podopiecznych – mniej aktywnych seniorów, którzy potrzebują bratniego towarzystwa, wsparcia w drobnych pracach domowych czy też wsparcia w korzystaniu z usług społecznych oferowanych w projekcie „Centrum wolontariatu”.

Cel projektu: Zwiększenie dostępności do usług społecznych osób po 60 roku życia poprzez utworzenie Centrum wolontariatu 60+, dzięki któremu seniorzy aktywni będą wspierać seniorów nieaktywnych.

W ramach projektu oferujemy:

  • Bilety wstępu np., do kina, teatru, na koncerty,
  • Karnety na basen, aerobik,
  • Zajęcia edukacyjne, w tym np. samoobrona, warsztaty decoupage, nordic walking itp.,
  • Wycieczkę do Łańcuta,
  • Samopomocowe Grupy Wsparcia,
  • Obchody Dnia Seniora w październiku 2017r.,
  • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla wolontariuszy,
  • Ubezpieczenie OC dla wolontariuszy.

Okres realizacji projektu: 01.03.2017 – 31.12.2017 r.

Więcej informacji:
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ul. Krakowska 13/10, 33-100 Tarnów
Tel. 14 63 90 868 lub 791 059 742