Centrum wolontariatu 60+

Kontakt:

Centrum Wolontariatu 60+
ul. Krakowska 13 (piętro IV)
33-100 Tarnów

tel.: 508 902 807

Okres realizacji:
01.03.2019-31.12.2019

Budżet projektu (w dyspozycji Fundacji):
199 760,00 zł (w tym 35 000,00 zł z wkładu osobowego)

Źródło Finansowania Projektu:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020.

Miejsca Realizacji:

 • m. Tarnów, powiat tarnowski.
 • Biuro Projektu, 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 13.

Grupa docelowa:

 • 85 osób po 60 roku życia w tym:
 • 60 nieaktywnych seniorów (podopiecznych)
 • 25 aktywnych seniorów (wolontariuszy).

Cele projektu:

 • Dostępność do usług społecznych 85 uczestników projektu w wieku 60 + oraz aktywizacja osób w wieku 60 + do 31 grudnia 2019r. poprzez rozwój Centrum Wolontariatu 60 + na terenie miasta Tarnowa i gminy Tarnów.

Wskaźniki główne do osiągnięcia:

 • 25 wolontariuszy odbędzie szkolenie z zakresu podstawowych zasad opiekuńczych, asystenckich, pierwszej pomocy i wolontariatu.
 • Wzrost wiedzy u 25 wolontariuszy z zakresu podstawowych zasad opiekuńczych, asystenckich, udzielaniu pierwszej pomocy oraz o wolontariacie.
 •  60 seniorów skorzysta z usług społecznych (edukacyjnych, sportowych, kulturalnych).
 • 55 seniorów skorzysta z uczestnictwa w Samopomocowych Grupach Wsparcia.
 • Liczba godzin pracy wolontariuszy na rzecz podopiecznych: 1400 h.
 • Liczba godzin usług kulturalnych: 350 h.
 • Liczba godzin usług edukacyjnych: 170 h.
 • Liczba godzin usług sportowych: 500 h.
 • Liczba osób uczestniczących w zajęciach z prawnikiem, psychologiem, specjalistą od utrzymania sprawności ruchowej: 20 UP.

Aktualności