Archiwum kategorii: Bez kategorii

Dnia 24.12.2020 r. Biura Projektów będą nieczynne

W związku z dodatkowym dniem wolnym od pracy za dzień 26.12.2020 r./sobota/ Biura Projektów realizowanych przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego będą nieczynne 24.12.2020 r../czwartek/. Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych pracuje zgodnie z harmonogramem. Szczegółowe informacje na stronach poszczególnych Projektów.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Dnia 24.12.2020 r. Biura Projektów będą nieczynne została wyłączona

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w partnerstwie z Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. rozpoczyna od 01.01.2021 r. realizację projektu: „Z POWER-em w samozatrudnienie”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby wieku 18-29 lat, zamieszkujące lub uczące się na obszarze subregionu tarnowskiego (powiaty: tarnowski, brzeski, dąbrowski, miasto Tarnów), bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku z … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w partnerstwie z Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. rozpoczyna od 01.01.2021 r. realizację projektu: „Z POWER-em w samozatrudnienie”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. została wyłączona

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego rozpoczyna realizację projektu „Od aktywności do zatrudnienia” współfinasowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, 8 Oś priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby po 30 roku życia, pozostające bez zatrudnienia i zamieszkałe na terenie subregionu tarnowskiego (powiaty: tarnowski, dąbrowski, brzeski, M. Tarnów). W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia: Identyfikacja potrzeb Uczestnika projektu – opracowanie Indywidualnego Planu Działania. Pośrednictwo … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego rozpoczyna realizację projektu „Od aktywności do zatrudnienia” współfinasowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, 8 Oś priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego. została wyłączona