ASOS 2014-2020

Do Centrum Wolontariatu 60+ przyjęto 157 osób, w tym 32 Wolontariuszy i 125 Podopiecznych. Liczba chętnych chcących wziąć udział w projekcie przewyższyła liczbę miejsc w projekcie. W założeniach było 25 Wolontariuszy i 60 Podopiecznych.
W dniach: 23.04; 24.04; 26.04 2019r. zostało przeprowadzone szkolenie dla Wolontariuszy z zakresu pierwszej pomocy, usług asystenckich, opiekuńczych i wolontariatu.
W dniu 6.05.2019r. odbędzie się pierwsza Samopomocowa Grupa Wsparcia dla seniorów z Projektu Centrum Wolontariatu 60+. Grupy będą się spotykały raz w miesiącu. W ramach Grup Wsparcia Uczestnicy Projektu będą mieli okazję do spotkania się oraz do dzielenia się doświadczeniami w pokonywaniu problemów, dzielenia się wsparciem emocjonalnym, zwalczaniem bezradności wobec problemów, własnej choroby, trudnej sytuacji życiowej itp. Dodatkowo zajęcia będą miały na celu budowanie siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników, wymianę użytecznych informacji. Grupy Wsparcia dla osób samotnych, niesamodzielnych, wycofanych to idealna forma terapii. Dodatkowo Grupy Wsparcia będą okazją do świętowania imienin uczestników z danego miesiąca.

Ten wpis został opublikowany w kategorii ASOS, Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.