Pół roku od wznowienia działalności Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem

Właśnie minęło pół roku od wznowienia działalności Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Podsumowując efekty naszych dotychczasowych działań:

– 171 osób skorzystało z bezpłatnych porad prawnych w ramach 466,5godzin. Nasi specjaliści pomagali w opracowaniu wniosków, pozwów, zawiadomień i innych pism procesowych ,

– 83 rodziny uzyskały pomoc psychologiczną, terapeutyczną i psychiatryczną w ramach 625 godzin nieodpłatnych porad,

– Pomogliśmy rodzinom w pokryciu wydatków związanych z opieką nad dziećmi
w żłobkach oraz kształceniem dzieci w przedszkolach i szkołach publicznych,

– Kilka osób skorzystało z możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursach i szkoleniach,

– Dofinansowaliśmy koszty czynszów i rachunków za wodę energię elektryczną, gaz, wywóz nieczystości oraz koszty zakupu węgla na opał,

– 39 rodzin otrzymało od nas wsparcie w postaci bonów żywnościowych,

– 44 rodziny otrzymały bony na zakup odzieży, środków czystości higieny osobistej,

– 14 dzieci z rodzin doświadczających przestępstwa miało możliwość wyjazdu na kolonie letnie, obozy sportowe i językowe ,

Cieszymy się, że nasza praca przynosi realne efekty i wpływa na poprawę sytuacji osób doświadczających negatywnych konsekwencji pokrzywdzenia przestępstwem.

Zachęcamy do przekazywania informacji o możliwościach uzyskania wsparcia osobom, które są w trudnej sytuacji w skutek doznanych przestępstw.

Zadzwoń, zapytaj, przyjdź.

To naprawdę nic Cię nie kosztuje, a możesz uzyskać u nas rzeczywiste wsparcie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.